Szerző: Dr. Nagy Beáta Magda, klinikai szakpszichológus, szociológus, egyetemi adjunktus

egyéni élettörténetek és a szülőség

Ahogy Tolsztoj szerint „minden boldogtalan család a maga módján az”, a gyerekesek és a gyermektelenek is mind a maguk egyedi és a saját élettörténetükbe ágyazott okból és módon azok. A kép rendkívül színes, ha csak a gyerekeseket nézzük is:

Vannak, akik szeretnének szülővé válni, és születik is legalább egy gyermekük. Van, hogy egy párnak a mesterséges megtermékenyítés segít. Vannak, akiknek biológiai úton nem lehet gyerekük, így örökbefogadás révén lesznek szülővé, és akadnak olyanok is, akik a szülői szerepet partnerük gyermekének nevelésében élik meg. Megannyi egyéni történet, és megannyi formája a szülőségnek.

A gyermektelenek szintén nem képeznek homogén csoportot. Egy részük azért nem vált szülővé, mert végiggondolva és mérlegelve a kérdést, arra jutott (akár egyénként, akár párként), hogy nem szeretne gyereket. Őket tudatosan gyermekteleneknek, vagy gyermekmenteseknek (childfree) szokás nevezni. Vannak, akik örömmel vállalnának (vagy vállaltak volna) gyereket, de azt valamilyen, közvetlenül a gyermeknemzéssel, a fogantatással vagy a várandósság kihordásával kapcsolatos, illetve más testi vagy mentális betegség lehetetlenné tette.

És végül a gyermektelenek van egy olyan csoportja, akik szerettek volna gyereket, de ehhez vagy a körülmények nem voltak adottak (nem volt megfelelő, stabil párkapcsolatuk, amiben gyereket vállaltak volna, egzisztenciális vagy egyéb nehézségek miatt nem volt alkalmas a helyzet a családalapításra stb.), vagy – akár épp a fenti okok miatt – kicsúsztak az időből, és már nincs esélyük gyermeket vállalni (biológiai úton legalábbis).

Ami biztos: a szülőség vagy gyermektelenség kérdésében mindannyian érintettek vagyunk, akár a saját utódaink kapcsán, akár úgy, hogy gyermeke vagyunk a szüleinknek.

szemléletformáló könyv a nehezített gyermekáldásról

A nehezített gyermekáldás kérdéséről napjainkban sokat hallunk, már csak gyakorisága okán is. Mégis ritka, hogy egy csokorba gyűjtve kapjon az olvasó olyan élettörténeteket, amelyek egyediek és – akár kiindulópontjukat, akár lefutásukat tekintve – nagyon különbözőek, ám e sokszínűségben felfedezhetők azok az ismétlődő mintázatok, amelyek gyakorta jellemzik a meddőséggel küzdő párok életét.

A könyv voltaképp történetek gyűjteménye, nem interjúk, inkább vallomások sorozata. Rövidebb-hosszabb elbeszélések egymásutánja, amelyek egyes szám első személyben mesélnek a gyermekáldás sokszor küzdelmes útjáról, olykor fájdalmasan és mély szomorúsággal, máskor teli optimizmussal és életigenléssel, de mindig megrendítő személyességgel. A sorokat olvasva szinte tapinthatóvá válnak az érintettek által megélt nehézségek, a bizakodás és csalódás ismétlődő fázisai, az öröm és beteljesülés, vagy a belenyugvás és elfogadás stádiumai.

A szerző, aki a harminc élettörténetet összegyűjtötte és közreadta, mentálhigiénés segítő szakember, maga is vállaltan érintett a nehezített várandóság témájában. Egykori kliensei, egyéni konzultáción vagy női, sorstársi csoportjában részt vettek életútjának bemutatásán át beszél arról, hányféleképp lehet megélni, ha nem születik meg a várt gyermek egy családban. A kötet rövid, ám rendkívül informatív, jól érthető és egyben szakmailag is precíz összefoglalóval kezdődik a nehezített teherbeesésről, a veszteségekről és magáról a mentálhigiénés segítő kapcsolatról. A valódi történetek révén átélhetővé és megérthetővé válik, mennyi bizonytalanságon, félelmen és kudarcon át vezet a meddőséggel küzdők útja, és mindezt mennyire meg tudják nehezíteni a külső elvárások, az (akár jószándékú) megjegyzések, a rosszul vagy rosszkor feltett kérdések. Hiszem, hogy ez a rálátás segít, hogy elfogadóbbá váljunk nemcsak a gyermekáldásra kitartóan és rendületlenül, ám hiába vágyók, a gyermekért „mindent” megtevők iránt, hanem azok felé is, akik a sajátunktól eltérő okokból vagy motivációval készülnek a családalapításra vagy épp elutasítják azt.

sorstársközösség és mentálhigiénés segítség ereje

Azok a sorsok, amelyekbe a szerző és az elbeszélők által bepillanthatunk, talán segítenek abban, hogy az érintettek kevésbé érezzék egyedül magukat nehéz helyzetükben. Talán tudnak kapaszkodót találni mások történeteiből, talán sikerül ezáltal elkerülniük az önhibáztatás zsákutcáját, könnyebben átvészelni az egyéni és párkapcsolati mélypontokat. A könyv egyben meggyőző érvelés a problémák megosztása, a segítségkérés fontossága és a sorstársi csoportok revelatív ereje mellett, hisz a történetek szereplőinek életében fontos mérföldkő, sokaknak sorsfordító élmény volt a mentálhigiénés segítővel, Varga Katalinnal és a csoporttagokkal végzett közös munka.

kiknek szól a könyv

Varga Katalin könyve számukra is segítség lehet abban, hogy megszabaduljanak egy sor, közkeletű, ám téves elképzeléstől és információtól, amelyek erősítik a téma tabusítását és az előítéletes gondolkodást, így akadályozva a megértést és elfogadást, amire pedig – amint azt a történetekből is kiolvashatjuk – az érintetteknek talán mindennél nagyobb szüksége van.

Varga Katalin munkájának külön erénye, hogy úgy sikerült a narratívák összeválogatása, hogy azokból egy átfogó kép alakul ki a témában nem vagy kevésbé jártas olvasó számára is a nehezített fogantatás sokakat érintő problémáról, miközben egy pillanatig sincs az a kellemetlen érzése, hogy mások titkokat kileső, illetéktelen kíváncsiskodó lenne. Mindezek miatt lehet letehetetlenül érdekes, informatív és megvilágosító erejű olvasmány nemcsak az érintettek, valamint a segítő szakmát művelők, hanem a tágabb olvasóközönség számára is, kiváló példája annak, hogyan lehet egy rendkívül szenzitív témáról hitelesen, befogadhatóan és támogató módon beszélni.

VARGA KATALIN: A babád útja hozzád: 30 élettörténet a nehezített gyermekáldásról. Scolar Kiadó, Budapest 2021.

A szerző mentálhigiénés segítő szakember, reproduktívegészség-fejlesztő és meddőségi szaktanácsadó (Elvégezte az AVKF szakirányú továbbképzését.). Honlapja ide kattintva elérhető: https://www.vargakatalin.hu/

Érintettként 2013-ban megalapította a Csillagkuckó termékenységtámogató központot, mely keretében útjára indította a Vörös Fonal sorstársi programot gyermekre vágyó nők számára, illetve a Közös Fonal programot régóta gyermekre vágyó házaspároknak.

A könyv kapcsán több műsor is készült Varga Katalin közreműködésével: a Spiritusz podcast „Ha nem jön a baba….” adása Bóna Judit beszélgetőpartnereként: https://www.youtube.com/watch?v=La9SgBrIvfM , valamint a Figyelj magadra szerkesztésében online beszélgetés a szerzővel és érintett édesanyákkal: https://www.youtube.com/watch?v=7Ii2xs-iQUQ