Íme a szakemberek:

 • akikkel együtt dolgoztunk a programban
 • akiket jó szívvel ajánlunk szakmai kompetenciáik és emberi hozzáállásuk miatt
 • akik jelezték, hogy van szabad lehetőségük és kapacitásuk fogadni titeket, egyénileg, párban vagy csoportban

Homokiné Hollósi M. Cecília

AZ ANNAJOACHIM-PROGRAM SZAKMAI VEZETŐJE, TANÁCSADÓ SZAKPSZICHOLÓGUS, PÁRTERAPEUTA JELÖLT, PHD HALLGATÓ

Tizenöt éve oktatok az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán, emellett a főiskolán életvezetési tanácsadóként is dolgozom, valamint hét éve az Oázis Lelkigondozó Mentálhigiénés Szolgálatban önkénteskedem. 2019 óta vezetem az Anna–Joachim-program hétvégéit, amely feladatban egyre inkább megéreztem a téma fontosságát és a régóta gyermekre vágyó párok problémáit. Úgy éreztem valamilyen választ kell adnunk a házaspároknak, akik régóta vágynak gyermekáldásra. Számomra fontos, hogy a párok valódi szakmai segítséget kaphassanak, hiszen nagyon könnyen maradhatnak egyedül nehézségeikkel. Elhatároztam, hogy a program kereteinek szélesítésén fáradozom, így sikerült párkonzultációs lehetőséget is biztosítani a házaspároknak. Munkámban hangsúlyt fektetek a szakmai igényességre, a nagyfokú ráhangolódás és empátia képességére, emellett erőforrásaimat a keresztény értékrendből merítem.

Homokiné Hollósi Cecília
 • annajoachim@avkf.hu

Frankó András

PÁR- ÉS CSALÁDTERÁPIA

Gyakorlati képzésvezető, pár- és családterapeuta, mentálhigiénés szakember, szupervízor, hittanár. Az Anna–Joachim-programban a gyermekáldásra váró pároknak nyújtott egyéni csoportos és párkonzultációs alkalmakon való jelenlét a feladatom. Az egymással, magunkkal való találkozások kincse a kapcsolatokban való tovább-épülés lehetősége. Kölcsönös figyelemmel segítve a másikat, hogy segíthessen saját magának, társának élhetőbb, teljesebb életet élni.

Frankó András
 • franko.andras@maltai.hu

 • +36 20 201 1031

Homokiné Hollósi Cecília

AZ ANNA-JOACHIM-PROGRAM SZAKMAI VEZETŐJE, TANÁCSADÓ SZAKPSZICHOLÓGUS, PÁRTERAPEUTA JELÖLT, PHD HALLGATÓ

Tizenöt éve oktatok az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán, emellett a főiskolán életvezetési tanácsadóként is dolgozom, valamint hét éve az Oázis Lelkigondozó Mentálhigiénés Szolgálatban önkénteskedem. 2019 óta vezetem az Anna–Joachim-program hétvégéit, amely feladatban egyre inkább megéreztem a téma fontosságát és a régóta gyermekre vágyó párok problémáit. Úgy éreztem valamilyen választ kell adnunk a házaspároknak, akik régóta vágynak gyermekáldásra. Számomra fontos, hogy a párok valódi szakmai segítséget kaphassanak, hiszen nagyon könnyen maradhatnak egyedül nehézségeikkel. Elhatároztam, hogy a program kereteinek szélesítésén fáradozom, így sikerült párkonzultációs lehetőséget is biztosítani a házaspároknak. Munkámban hangsúlyt fektetek a szakmai igényességre, a nagyfokú ráhangolódás és empátia képességére, emellett erőforrásaimat a keresztény értékrendből merítem.

 • annajoachim@avkf.hu

Homokiné Hollósi Cecília

Illés-Tóth Anna

LELKIGONDOZÁS, CSALÁDTERÁPIA, PSZICHODRÁMA

1967-ben születtem Debrecenben. A Debreceni Orvosi Egyetemre jártam, orvosnak készültem. 1991-ben férjhez mentem, és a nagycsaládosak lettünk hamarosan, 2010-ben született meg a 9. gyermekem.

Újra tanulni 2006-ban kezdtem, akkor a Győri Teológiát végeztem el, 2008-2011 között a SOTE Mentálhigiénés szakon lelkigondozóként végeztem. 2008-ban elkezdtem a családterápiás képzést, amit 2016-ban fejeztem be. 2016-ban megismertem az “Ölelj át” érzelem fókuszú terápia módszert, és több hétvégét tartottunk. 2011-2017 között pszichodráma vezető képzésen vettem részt.

Munkám során mindhárom módszerrel dolgozom:

– egyéni lelkigondozás

– pároknak családterápia

– személyiségfejlesztő és önismereti csoportok

10 éve dolgozom párokkal, és 2017-2019 között az Irgalmasrendi Kórházban volt szerencsém a gyermekvállalás nehézségeivel küzdő párok kísérésébe bekapcsolódni. Azóta is sok pár ezzel a problémával keres meg.

Tóth Anna
 • floranna.tth@gmail.com

Lakatos Enikő

EGYÉNI/PÁROS LELKIGONDOZÁS, CSOPORTOS STRESSZKEZELÉS

Okleveles etnográfus, református lelkész, mentális egészségtudományok doktora. Szakterülete a női reprodukciós problémák és a stressz összefüggései, mely témában számos tanulmány és szakcikk fűződik a nevéhez. Az Asszisztált Reprodukciós Centrum (Semmelweis Egyetem Kórházlelkész – Asszisztált Reprodukciós Centrum (semmelweis.hu) és a Budai Meddőségi Centrum (Szent János Kórház) kórházlelkésze. Egyéni és páros lelkigondozást, valamint csoportos bibliai alapú stresszkezelő alkalmakat egyaránt tart. Kiemelt szerepet tulajdonít a vallás és a gyülekezeti közösség megerősítő szerepének a nem szokványos vagy nehezebb élethelyzetekben. Házas, egy kislány édesanyja. További információért, bátran keressenek az egyéni/páros lelkigondozás, illetve a csoportos stresszkezelés alkalmaival kapcsolatban.

Dr. Lakatos Enikő
 • korlelk.bp@gmail.com
 • +36 30 562 6855

Dr. Marlok Zsuzsa

PÁRTERÁPIA, PSZICHODRÁMA, BIBLIODRÁMA

Pár- és családterapeuta, kiképző pszichodráma vezető és szupervizor, kiképző bibliodráma vezető és szupervizor, mentálhigiénés szakember. Gyakorló pár- és családterapeutaként 10 éve dolgozom, elsősorban párokkal. Az ’Érzelem fókuszú párterápia’ (ÉFT) módszerében Németországban képződtem, terápiás munkamódomat ez a felnőtt kötődés fókuszú szemlélet és módszer határozza meg. Fontos számomra a párok segítése a kapcsolati elakadásokból való kimozdulásban és kapcsolati dinamikájuk megértésében, hogy újra megélhessék az egymáshoz tartozás biztonságát. Több éve vezetek online ’Ölelj át’ kurzusokat, hogy a párkapcsolati kötődés szemlélete azok számára is elérhető legyen, akiknek a személyes jelenlét nehezen megoldható. Tevékenységem fontos része, hogy mintegy két évtizede aktívan dolgozom gyakorló pszichodráma vezetőként, 10 éve pszichodráma kiképzőként is. A Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézetében oktatója voltam a Családterápiás mesterképzés hallgatóinak, jelenleg külsős oktatóként veszek részt a segítő foglalkozásúak gyakorlati és önismereti képzésében.

Marlok Zsuzsa
 • zsmarlok@gmail.com
 • +36 20 554 9063 személyesen és online, magyar és német nyelven

Mazács Zsuzsanna Zsoa

MŰVÉSZET- ÉS MESETERÁPIA, PÁRTERÁPIA, AUTOGÉN TRÉNING

Tanulmányaimból és eddigi tapasztalataimból

– a művészetterápia és meseterápia,

– a segítő beszélgetés,

– az autogén tréning, relaxációs és szimbólumterápia,

– a pár-és családterápia módszereivel való munkafolyamatot tudom részemről szeretettel ajánlani.

Mazács Zsuzsanna Zsoa
 • mazacs.zsoa@gmail.com
 • Budapesten és vidéken, egyéni-, csoportos- és párterápiás formában is

Moretti Magdolna

CSALÁDTERÁPIA, TRAUMATERÁPIA

pszichiáter főorvos, kiképző család-pszichoterapeuta , EMDR -practitioner, kognitív- viselkedésterapeuta.

1982-ben végeztem az orvosi egyetemen, majd pszichiátriából, pszichoterápiából és pszichiátriai rehabilitációból szakvizsgáztam. 25 éven át aktív pszichiátriai osztályon dolgoztam, jelenleg magánpraxist folytatok, emellett az egri Markhot Ferenc Kórház Pszichiátriai Gondozójában is rendelek. A betegellátás mellett szívügyem a tanítás is: A Debreceni Egyetem Pszichiátriai Klinika rezidensképzésének tiszteletbeli oktatója vagyok, oktattam a Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézetében a Családterápiás mesterképzés kurzusán. Pszichoterápiás munkámban a családterápia és a traumaterápia foglal el központi helyet. Kiképző családterapeutaként a Magyar Családterápiás Egyesületen belül oktatok. Az Egészségügyi Szakmai Kollégium Pszichoterápia (szakorvosi képesítéssel) Tagozat tagjaként is dolgozom a pszichoterápiáért.

A családokkal végzett munkát szívügyemnek tekintem. Megtisztelő volt számomra, hogy az Anna–Joachim-programba meghívást kaptam. Öröm egy ilyen remek csapattal együttműködni, nagyszerű kezdeményezés! Pszichoterápiás munkámat áthatja a traumaszemlélet is. Hiszem, hogy évek, évtizedek múltán is sokat segíthetünk a szenvedőknek. Szívesen használom a szépirodalmat, a művészeteket a munkámban, az általam eddig írt könyvek, könyvfejezetek, előadások ezzel gazdagabbak. Egerben élek, itt és Budapesten is dolgozom.

 • moretti.magdolna@gmail.com

Nagy Réka Anna

BIBLIOTERÁPIA, IRODALOMTERÁPIA

Informatikus könyvtáros, néprajz-, irodalom szakos tanár, múzeumpedagógus. Jelenleg múzeumi könyvtárosként dolgozik. Fejlesztő biblioterapeutaként különböző célcsoportoknak tart foglalkozásokat. A Magyar Biblioterápiás Társaság és a Magyar Irodalomterápiás Társaság tagja.

Nagy Réka Anna
 • n.rekaanna@gmail.com

Tóth András

CSALÁDTERÁPIA, PSZICHODRÁMA

görögkatolikus pap, mentálhigiénés szakember, lelkigondozó, családrendszerterapeuta, pszichodráma vezető, ÉFT tréner.

1968-ban születtem, Csengerben, nős vagyok, kilenc gyermekem van. Tanulmányaimat a Pannonhalmi Bencés Gimnázium érettségije után a Nyíregyházi Teológiai Főiskolán, majd a budapesti Pázmány Péter Katolikus Egyetemen és a római Lateráni Egyetemen folytattam és szereztem teológus diplomát. Ezt követően a Semmelweis Egyetem Mentálhigiénés szakán lelkigondozói diplomát. Mindig is az emberekkel és az emberi kapcsolatokkal foglalkozó munka érdekelt. A jórészt elméleti tanulmányok mellett kerestem, hogy gyakorlatban hol tágíthatom a kompetenciáimat, így találtam rá a mentálhigiéné irányvonalára, és a Semmelweis Egyetemen diplomát szereztem lelkigondozóként szociális és család szakon. Nagyon fontosnak tartottam a képzésben az önismereti, pszichodráma csoportot, mert önismeretem mellett egy olyan módszert ismertem meg, amely nagyon hatékonyan használható az emberi kapcsolatok és csoportok fejlesztésében. Folytattam a családterapeuta és a pszichodráma vezetői képzéssel. 26 éve csoportok, közösségek vannak rám bízva és intézményvezetőként is dolgozhattam csapatépítésen, közösségfejlesztésen és a szervezet felépítésen. Ebben is nagy hasznát vettem a pszichodráma képzettségemnek. Tréningek alkalmával, hatékony és eredményes tudtam lenni, mert a tréning anyagot egy személyközpontú, mégis csoport szemléletű attitűddel adtam át. Jelenleg a Váci Egyházmegye püspökségén dolgozom, mint Egyházmegyei Spirituális és a MotiVÁCió képzési Központ mentálhigiénés képzéseinek és szolgálatának vagyok a vezetője. Papok, diakónusok lelkivezetése, lelkigondozása mellett csoportokat, tréningeket, egyéni- és párterápiákat vezetek. Részt vettem az Anna–Joakim-programban és önismereti és pályaorientációs csoportot viszek pszichológus kollégával az Apor Vilmos Főiskolán.

Tóth András
 • tothandras68@gmail.com
 • +36 30 681 8927

Tripiska Julianna

CSALÁDTERÁPIA

Családterapeuta, mentálhigiénés és szervezetfejlesztő szakember

Tanári diplomám megszerzése után az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karán képződtem tovább családpedagógia specializáción. 2012-ben elvégeztem a mentálhigiénés és szervezetfejlesztő szakirányú szakképzést és megszereztem a családterapeuta címemet.

Fontosnak tartom a családtagokat közösen segítő munkát, a komplex segítségnyújtást, figyelembe véve az egyedi szükségleteket. A segítő munkám során alapvetésem, hogy helyreállíthatóak, ezáltal új perspektívába helyezhetők a családi kapcsolatok. Számomra a házaspárokért, családokért érzett elköteleződés, az egymásra figyelés és egymás tiszteletben tartása a közös érték.Az Anna–Joachim-program különleges tréningsorozatában a házaspárok kísérése a feladatom, végig ott vagyok a hétvégéken, ahol csoportfoglalkozásokat és párkonzultációs alkalmakat tartok kollégáimmal.

Tripiska Julianna
 • tripiska.julia@avkf.hu

Vadász Eszter

TANÁCSADÁS, SZEXUÁLPSZICHOLÓGIA

Tanácsadó és szexuálpszichológus vagyok, gyermekvédelmi szakember, jógaoktató és anya. Mindegyik szerepem hat a másikra, összefüggnek egymással. Közös bennük, hogy alapelveim a következők:

– tisztelem az éppen bajban lévő egyéniségét és egyediségét – mellőzöm a kategorizálást,

– igyekszem teljes lényemmel figyelni, tudásom legjavát nyújtani – kliensem biztonságban érezheti magát nálam,

– bátorítom az önreflexiót, belátást – kerülöm a direkt tanácsadást, és segítek benne, hogy nagyobb harmóniába kerüljön elme, test és lélek – nem tünetek felszámolását tűzzük ki célként, hanem a teljes ember fejlődését.

Több, mint egy évtizedet dolgoztam szervezetek világában trénerként, tanácsadóként. Hat évet éltem külföldön, azután az utóbbi néhány esztendőben a gyermekvédelem területén végzek segítő munkát. Három gyermekem várásával és születésével újabb távlatok nyíltak bennem: a testtudati tapasztalások világa, melyek segítségével váltam professzionális segítővé. Tapasztalataim tehát szerteágazóak, melyek csak mélyitették hitvallásomat: még a legnehezebb élethelyzetekben is lehet döntési lehetőségünk, és van terepe az egyéni fejlődésnek.

Szakirányú végzettségeim: Szexuálpszichológiai szakpszichológus, jógaoktató

Munkamódszereim: relaxáció, imagináció, kognitív technikák, jógaterápiás elemek

Vadász Eszter
 • esztervadasz1118@gmail.com
 • +36 20 342 4068 egyénileg vagy párban, Budapesten

Lakatos Enikő

EGYÉNI/PÁROS LELKIGONDOZÁS, CSOPORTOS STRESSZKEZELÉS

Okleveles etnográfus, református lelkész, mentális egészségtudományok doktora. Szakterülete a női reprodukciós problémák és a stressz összefüggései, mely témában számos tanulmány és szakcikk fűződik a nevéhez. Az Asszisztált Reprodukciós Centrum (Semmelweis Egyetem Kórházlelkész – Asszisztált Reprodukciós Centrum (semmelweis.hu) és a Budai Meddőségi Centrum (Szent János Kórház) kórházlelkésze. Egyéni és páros lelkigondozást, valamint csoportos bibliai alapú stresszkezelő alkalmakat egyaránt tart. Kiemelt szerepet tulajdonít a vallás és a gyülekezeti közösség megerősítő szerepének a nem szokványos vagy nehezebb élethelyzetekben. Házas, egy kislány édesanyja. További információért, bátran keressenek az egyéni/páros lelkigondozás, illetve a csoportos stresszkezelés alkalmaival kapcsolatban.

 • korlelk.bp@gmail.com

 • +36 30 562 6855

Frankó András

PÁRÉS CSALÁDTERÁPIA

Gyakorlati képzésvezető pár- és családterapeuta, mentálhigiénés szakember, szupervízor, hittanár. Az Anna–Joachim-programban a gyermekáldásra váró pároknak nyújtott egyéni csoportos és párkonzultációs alkalmakon való jelenlét a feladatom. Az egymással, magunkkal való találkozások kincse a kapcsolatokban való tovább-épülés lehetősége. Kölcsönös figyelemmel segítve a másikat, hogy segíthessen saját magának, társának élhetőbb, teljesebb életet élni.

 • franko.andras@maltai.hu

 • +36 30 201 1031

Mazács Zsuzsanna Zsoa

MŰVÉSZET- ÉS MESETERÁPIA, PÁRTERÁPIA, AUTOGÉN TRÉNING

Tanulmányaimból és eddigi tapasztalataimból

– a művészetterápia és meseterápia,

– a segítő beszélgetés,

– az autogén tréning, relaxációs és szimbólumterápia,

– a pár-és családterápia módszereivel való munkafolyamatot tudom részemről szeretettel ajánlani.

 • mazacs.zsoa@gmail.com

 • Budapesten és vidéken, egyéni-, csoportos- és párterápiás formában is

Moretti Magdolna

CSALÁDTERÁPIA, TRAUMATERÁPIA

pszichiáter főorvos, kiképző család-pszichoterapeuta , EMDR -practitioner, kognitív- viselkedésterapeuta.

1982-ben végeztem az orvosi egyetemen, majd pszichiátriából, pszichoterápiából és pszichiátriai rehabilitációból szakvizsgáztam. 25 éven át aktív pszichiátriai osztályon dolgoztam, jelenleg magánpraxist folytatok, emellett az egri Markhot Ferenc Kórház Pszichiátriai Gondozójában is rendelek. A betegellátás mellett szívügyem a tanítás is: A Debreceni Egyetem Pszichiátriai Klinika rezidensképzésének tiszteletbeli oktatója vagyok, oktattam a Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézetében a Családterápiás mesterképzés kurzusán. Pszichoterápiás munkámban a családterápia és a traumaterápia foglal el központi helyet. Kiképző családterapeutaként a Magyar Családterápiás Egyesületen belül oktatok. Az Egészségügyi Szakmai Kollégium Pszichoterápia (szakorvosi képesítéssel) Tagozat tagjaként is dolgozom a pszichoterápiáért.

A családokkal végzett munkát szívügyemnek tekintem. Megtisztelő volt számomra, hogy az Anna–Joachim-programba meghívást kaptam. Öröm egy ilyen remek csapattal együttműködni, nagyszerű kezdeményezés! Pszichoterápiás munkámat áthatja a traumaszemlélet is. Hiszem, hogy évek, évtizedek múltán is sokat segíthetünk a szenvedőknek. Szívesen használom a szépirodalmat, a művészeteket a munkámban, az általam eddig írt könyvek, könyvfejezetek, előadások ezzel gazdagabbak. Egerben élek, itt és Budapesten is dolgozom.

 • moretti.magdolna@gmail.com

Nagy Réka Anna

BIBLIOTERÁPIA, IRODALOMTERÁPIA

Informatikus könyvtáros, néprajz-, irodalom szakos tanár, múzeumpedagógus. Jelenleg múzeumi könyvtárosként dolgozik. Fejlesztő biblioterapeutaként különböző célcsoportoknak tart foglalkozásokat. A Magyar Biblioterápiás Társaság és a Magyar Irodalomterápiás Társaság tagja.

 

 

 • n.rekaanna@gmail.com

Tóth Anna

PÁRTERÁPIA…

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

 • ccc@gmail.com

 •  

Illés-Tóth Anna

LELKIGONDOZÁS, CSALÁDTERÁPIA, PSZICHODRÁMA

1967-ben születtem Debrecenben. A Debreceni Orvosi Egyetemre jártam, orvosnak készültem. 1991-ben férjhez mentem, és a nagycsaládosak lettünk hamarosan, 2010-ben született meg a 9. gyermekem.

Újra tanulni 2006-ban kezdtem, akkor a Győri Teológiát végeztem el, 2008-2011 között a SOTE Mentálhigiénés szakon lelkigondozóként végeztem. 2008-ban elkezdtem a családterápiás képzést, amit 2016-ban fejeztem be. 2016-ban megismertem az „Ölelj át” érzelem fókuszú terápia módszert, és több hétvégét tartottunk. 2011-2017 között pszichodráma vezető képzésen vettem részt.

Munkám során mindhárom módszerrel dolgozom:

– egyéni lelkigondozás

– pároknak családterápia

– személyiségfejlesztő és önismereti csoportok

10 éve dolgozom párokkal, és 2017-2019 között az Irgalmasrendi Kórházban volt szerencsém a gyermekvállalás nehézségeivel küzdő párok kísérésébe bekapcsolódni. Azóta is sok pár ezzel a problémával keres meg.

 • floranna.tth@gmail.com

Tóth András

CSALÁDTERÁPIA, PSZICHODRÁMA

görögkatolikus pap, mentálhigiénés szakember, lelkigondozó, családrendszerterapeuta, pszichodráma vezető, ÉFT tréner.

1968-ban születtem, Csengerben, nős vagyok, kilenc gyermekem van. Tanulmányaimat a Pannonhalmi Bencés Gimnázium érettségije után a Nyíregyházi Teológiai Főiskolán, majd a budapesti Pázmány Péter Katolikus Egyetemen és a római Lateráni Egyetemen folytattam és szereztem teológus diplomát. Ezt követően a Semmelweis Egyetem Mentálhigiénés szakán lelkigondozói diplomát. Mindig is az emberekkel és az emberi kapcsolatokkal foglalkozó munka érdekelt. A jórészt elméleti tanulmányok mellett kerestem, hogy gyakorlatban hol tágíthatom a kompetenciáimat, így találtam rá a mentálhigiéné irányvonalára, és a Semmelweis Egyetemen diplomát szereztem lelkigondozóként szociális és család szakon. Nagyon fontosnak tartottam a képzésben az önismereti, pszichodráma csoportot, mert önismeretem mellett egy olyan módszert ismertem meg, amely nagyon hatékonyan használható az emberi kapcsolatok és csoportok fejlesztésében. Folytattam a családterapeuta és a pszichodráma vezetői képzéssel. 26 éve csoportok, közösségek vannak rám bízva és intézményvezetőként is dolgozhattam csapatépítésen, közösségfejlesztésen és a szervezet felépítésen. Ebben is nagy hasznát vettem a pszichodráma képzettségemnek. Tréningek alkalmával, hatékony és eredményes tudtam lenni, mert a tréning anyagot egy személyközpontú, mégis csoport szemléletű attitűddel adtam át. Jelenleg a Váci Egyházmegye püspökségén dolgozom, mint Egyházmegyei Spirituális és a MotiVÁCió képzési Központ mentálhigiénés képzéseinek és szolgálatának vagyok a vezetője. Papok, diakónusok lelkivezetése, lelkigondozása mellett csoportokat, tréningeket, egyéni- és párterápiákat vezetek. Részt vettem az Anna–Joakim-programban és önismereti és pályaorientációs csoportot viszek pszichológus kollégával az Apor Vilmos Főiskolán.

 • tothandras68@gmail.com

 • +36 30 681 8927

Tripiska Julianna

CSALÁDTERÁPIA

Családterapeuta, mentálhigiénés és szervezetfejlesztő szakember

Tanári diplomám megszerzése után az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karán képződtem tovább családpedagógia specializáción. 2012-ben elvégeztem a mentálhigiénés és szervezetfejlesztő szakirányú szakképzést és megszereztem a családterapeuta címemet.

Fontosnak tartom a családtagokat közösen segítő munkát, a komplex segítségnyújtást, figyelembe véve az egyedi szükségleteket. A segítő munkám során alapvetésem, hogy helyreállíthatóak, ezáltal új perspektívába helyezhetők a családi kapcsolatok. Számomra a házaspárokért, családokért érzett elköteleződés, az egymásra figyelés és egymás tiszteletben tartása a közös érték.Az AnnaJoachim-program különleges tréningsorozatában a házaspárok kísérése a feladatom, végig ott vagyok a hétvégéken, ahol csoportfoglalkozásokat és párkonzultációs alkalmakat tartok kollégáimmal.

 • tripiska.julia@avkf.hu

Vadász Eszter

TANÁCSADÁS, SZEXUÁLPSZICHOLÓGIA

Tanácsadó és szexuálpszichológus vagyok, gyermekvédelmi szakember, és anya. Mindegyik szerepem hat a másikra, összefüggnek egymással. Közös bennük, hogy alapelveim a következők:

– tisztelem az éppen bajban lévő egyéniségét és egyediségét – mellőzöm a kategorizálást,

– igyekszem teljes lényemmel figyelni, tudásom legjavát nyújtani – kliensem biztonságban érezheti magát nálam,

– bátorítom az önreflexiót, belátást – kerülöm a direkt tanácsadást, és segítek benne, hogy nagyobb harmóniába kerüljön elme, test és lélek – nem tünetek felszámolását tűzzük ki célként, hanem a teljes ember fejlődését.

Több, mint egy évtizedet dolgoztam szervezetek világában trénerként, tanácsadóként. Hat évet éltem külföldön, azután az utóbbi néhány esztendőben a gyermekvédelem területén végzek segítő munkát. Három gyermekem várásával és születésével újabb távlatok nyíltak bennem: a testtudati tapasztalások világa, melyek segítségével váltam professzionális segítővé. Tapasztalataim tehát szerteágazóak, melyek csak mélyitették hitvallásomat: még a legnehezebb élethelyzetekben is lehet döntési lehetőségünk, és van terepe az egyéni fejlődésnek.

Szakirányú végzettségeim: Szexuálpszichológiai szakpszichológus, jógaoktató

Munkamódszereim: relaxáció, imagináció, kognitív technikák, jógaterápiás elemek

 • esztervadasz1118@gmail.com

 • +36 20 342 4068 egyénileg vagy párban, Budapesten

ÉS AKIKKEL MÉG EGYÜTT DOLGOZTUNK A PROGRAMBAN:

ÉS AKIKKEL MÉG EGYÜTT DOLGOZTUNK A PROGRAMBAN:

CSÓKÁSI ANNA RSCJ

szerzetesnő, a Szent Szív Társaság (Sacré Coeur) tagja. Teológus, hittanár, lelkigondozó, pszichodráma-asszisztens. Lelkivezető, lelkigyakorlatok kísérője, valamint belső szolgálatokat lát el a Szent Szív Társaságban.

CSÜRKE JÓZSEF PhD

szociálpolitikus, a pszichológiatudomány doktora, akkreditált szupervízor, hipnoterapeuta, életpálya-tanácsadó, a Metanoia Consulting Fejlesztő- és Konzultációs Kft. szakmai vezetője, fejlesztő-tanácsadó.

FRIVALDSZKYNÉ JUNG CSILLA

klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus, logoterapeuta, képzésben lévő család- és párterapeuta. A Logoterápia Alapítvány kuratóriumának tagja, kiképző az alapítvány logoterapeuta képzésében. Magánrendelésben, valamint a Sziget Alapítványnál dolgozik.

KATONA ANDREA

szociális munkás, mediátor, meddőségi, reprodukciós és örökbefogadói szaktanácsadó. A Fészek az Örökbefogadókért és Örökbefogadottakért Alapítvány munkatársa, 2016 óta az Alapítvány kuratóriumának elnöke.

KISS VIRÁG PhD

képzőművészet-terapeuta, művészetpedagógus, az Eötvös Loránd Tudományegyetem és az Eszterházy Károly Egyetem oktatója. Szakterülete a művészetalapú módszerek elmélete és alkalmazása. Jelenleg mozgás- és táncterápiás képzésben vesz részt, érdekli a mozgás és a vizuális alkotás összekapcsolása.

MÁNDI NIKOLETTA PhD

okleveles, szakvizsgázott szociálpolitikus, családterapeuta, a néprajztudomány / kulturális antropológia doktora, főiskolai tanár. Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola Hittudományi, Társadalomtudományi és Romológiai Tanszékének vezetője, a Szociálpedagógia alapszak felelőse, a Szociálpedagógia folyóirat főszerkesztő-helyettese.

MOLNÁR KRISZTINA PhD, PhD

irodalomtörténész, neveléskutató, személyiségfejlesztő tréner, a neveléstudomány és az irodalomtudomány doktora, főiskolai tanár. Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola Neveléstudományi Tanszékének vezetője, a Neveléstudomány mesterszak felelőse, a Katolikus Pedagógia folyóirat főszerkesztője.

NYÁRY PÉTER

mentálhigiénés szakember, hittanári végzettséggel (PPKE 2000). A SE-n szerzett lelkigondozói diplomát (2008), ugyanitt óraadó oktató. Bibliodráma kiképző-szupervízor, pszichodráma vezető. A Magyar Pszichodráma Egyesület Bibliodráma Szekciója ügyvivői testületének vezetője. Több, a bibliodrámával foglalkozó szöveggyűjtemény társszerkesztője.

SZIGETI F. JUDIT PhD

klinikai szakpszichológus, EMDR-terapeuta, család- és párterapeuta-jelölt, a nyelvtudományok doktora. Szakterülete a pszichoszomatika, a fogamzási nehezítettség és az örökbefogadás lélektana. Pszichológiai támogató csoportokat vezet a Semmelweis Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika Asszisztált Reprodukciós Centrumában. Újabb, mentális egészségtudományi PhD-tanulmányait az egyetem Magatartástudományi Intézetében végzi, hasonló témában.

UZSALYNÉ PÉCSI RITA PhD

neveléskutató, az AVKF docense, karnagy, művészetpedagógus. A Keresztény Neveléstudományi Kutatóműhely vezetője, a Katolikus Pedagógia folyóirat felelős szerkesztője és rovatvezetője. Főbb kutatási területe az Organikus Pedagógia és a művészetpedagógia. Tankönyvszerző, a Kulcs a neveléshez c. sorozat szerzője. Ezekben a témákban rendszeresen tart ismeretterjesztő előadásokat.

CSÓKÁSI ANNA RSCJ

szerzetesnő, a Szent Szív Társaság (Sacré Coeur) tagja. Teológus, hittanár, lelkigondozó, pszichodráma-asszisztens. Lelkivezető, lelkigyakorlatok kísérője, valamint belső szolgálatokat lát el a Szent Szív Társaságban.

CSÜRKE JÓZSEF PhD

szociálpolitikus, a pszichológiatudomány doktora, akkreditált szupervízor, hipnoterapeuta, életpálya-tanácsadó, a Metanoia Consulting Fejlesztő- és Konzultációs Kft. szakmai vezetője, fejlesztő-tanácsadó.

FRIVALDSZKYNÉ JUNG CSILLA

klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus, logoterapeuta, képzésben lévő család- és párterapeuta. A Logoterápia Alapítvány kuratóriumának tagja, kiképző az alapítvány logoterapeuta képzésében. Magánrendelésben, valamint a Sziget Alapítványnál dolgozik.

KATONA ANDREA

szociális munkás, mediátor, meddőségi, reprodukciós és örökbefogadói szaktanácsadó. A Fészek az Örökbefogadókért és Örökbefogadottakért Alapítvány munkatársa, 2016 óta az Alapítvány kuratóriumának elnöke.

KISS VIRÁG PhD

képzőművészet-terapeuta, művészetpedagógus, az Eötvös Loránd Tudományegyetem és az Eszterházy Károly Egyetem oktatója. Szakterülete a művészetalapú módszerek elmélete és alkalmazása. Jelenleg mozgás- és táncterápiás képzésben vesz részt, érdekli a mozgás és a vizuális alkotás összekapcsolása.

MÁNDI NIKOLETTA PhD

okleveles, szakvizsgázott szociálpolitikus, családterapeuta, a néprajztudomány / kulturális antropológia doktora, főiskolai tanár. Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola Hittudományi, Társadalomtudományi és Romológiai Tanszékének vezetője, a Szociálpedagógia alapszak felelőse, a Szociálpedagógia folyóirat főszerkesztő-helyettese.

MOLNÁR KRISZTINA PhD, PhD

irodalomtörténész, neveléskutató, személyiségfejlesztő tréner, a neveléstudomány és az irodalomtudomány doktora, főiskolai tanár. Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola Neveléstudományi Tanszékének vezetője, a Neveléstudomány mesterszak felelőse, a Katolikus Pedagógia folyóirat főszerkesztője.

NYÁRY PÉTER

mentálhigiénés szakember, hittanári végzettséggel (PPKE 2000). A SE-n szerzett lelkigondozói diplomát (2008), ugyanitt óraadó oktató. Bibliodráma kiképző-szupervízor, pszichodráma vezető. A Magyar Pszichodráma Egyesület Bibliodráma Szekciója ügyvivői testületének vezetője. Több, a bibliodrámával foglalkozó szöveggyűjtemény társszerkesztője.

SZIGETI F. JUDIT PhD

klinikai szakpszichológus, EMDR-terapeuta, család- és párterapeuta-jelölt, a nyelvtudományok doktora. Szakterülete a pszichoszomatika, a fogamzási nehezítettség és az örökbefogadás lélektana. Pszichológiai támogató csoportokat vezet a Semmelweis Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika Asszisztált Reprodukciós Centrumában. Újabb, mentális egészségtudományi PhD-tanulmányait az egyetem Magatartástudományi Intézetében végzi, hasonló témában.

UZSALYNÉ PÉCSI RITA PhD

neveléskutató, az AVKF docense, karnagy, művészetpedagógus. A Keresztény Neveléstudományi Kutatóműhely vezetője, a Katolikus Pedagógia folyóirat felelős szerkesztője és rovatvezetője. Főbb kutatási területe az Organikus Pedagógia és a művészetpedagógia. Tankönyvszerző, a Kulcs a neveléshez c. sorozat szerzője. Ezekben a témákban rendszeresen tart ismeretterjesztő előadásokat.