Prohászka Ottokár: Kő az úton

Gondolod, kerül életed útjába
Egyetlen gátló kő is hiába?

Lehet otromba, lehet kicsike,
hidd el, ahol van, ott kell lennie.

De nem azért, hogy visszatartson téged,
s lohassza kedved, merészséged.

Jóságos kéz utadba azért tette,
Hogy te megállj mellette.

Nézd meg a követ, aztán kezdj el
Beszélni róla Isteneddel.

Őt kérdezd meg, milyen üzenetet
Küld ezzel az akadállyal neked.

S ha lelked az Istennel találkozott,
Utadba minden kő áldást hozott.

Üdvözlöm!

Frankó – Mazács Zsuzsanna Zsoa vagyok, a versek üzenete rendszerint irányt mutattak számomra. Emiatt szeretettel osztom meg a fenti verset, ami mára ars poetica lett bennem.

Ha valaki megkérdezi az ÉgiAjándék gyerekeimtől, hogy mivel foglalkozik anyukád, azt válaszolják: „nénikkel, bácsikkal beszélget és rajzol az élet nagy dolgairól…”

Belső küldetésként tekintek arra, hogy emberi, szakmai képességemhez mérten önazonosan jelen legyek, ha valaki meghív kísérőnek az életét érintő kérdései, gondolatai, érzelmei, viselkedései, keresései megosztásához.

Életutam miatt megkülönböztetett, felelősségteljes örömmel és megtiszteltetéssel tölt el, amikor az Életadás, Termékenység, Fogantatás, Szülővé válás megvalósulásán működünk együtt.

Tanulmányaimból és eddigi tapasztalataimból e fenti célokhoz való megnyílásra:

– a művészetterápia és meseterápia,

– a segítő beszélgetés,

– az autogén tréning, relaxációs és szimbólumterápia,

– a pár-és családterápia módszereivel való munkafolyamatot tudom részemről szeretettel ajánlani.

A Komplex Művészetterápiát Antalfai Mártától és Tamar Hazuttól tanultam, a képipszichológiai szaktanácsadást Vass Zoltántól akikre Mesterként tekintek. Hálás vagyok mindazoknak, akikkel eme módszerekkel együtt dolgozva átélhettem a formálódást, elérhetővé váltak a mélyben rejlő, szavakkal, gondolatokkal nem elérhető összefüggések.

A segítő beszélgetést, az autogén tréninget és a relaxációs és szimbólumterápiát Aradszky Edittől, Szőnyi Magdától, Orosz Katalintól, Wiesner Erzsébettől, Kaplonyi Csillától és Bagdy Emőkétől tanultam, mindannyiukért hálás vagyok a Teremtőnek, hogy a tanítványuk lehettem. Köszönöm azoknak, akikkel együtt dolgozhattam, kollégáknak és klienseknek egyaránt.

A distressz oldását, a belső képekkel való munkának erőforrásait és a kimondhatóság védő hatását tapasztalhatjuk meg.

Pár és családterápia módszereit Rátay Csabától, Barát Katalinttól, Hardi Júliától, és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Fogadójának kollégáitól tanultam és mindazon pártól és családtól, akik eddig bizalmukba fogadtak.

A családi rendszerek, értékek együtthatásának megismerését, az összefogás és az akadályok mozgósítását tehetjük közösen.